Noter efter Herbert Jernberg

Jernbergslåtar efter Herbert

Flera notböcker efter Herbert finns bevarade. Mest är det avskrifter av låtar från hela Sverige – Jernbergarna spelade givetvis inte bara Gustafs låtar – men en bok innehåller närmare trettio låtar ur traditionen. Nr 23 är en polska av Theodor Ohlsson, tillägnad Gustaf J på 60-årsdagen. Nr 25 är en  utbroderad version av nr 29 i boken, En av låtarna har jag inte funnit, vare sig i Jernbergsboken eller i det inspelade materialet.

Nr 3 Vårt dagliga bröd känner jag inte igen. Tacksam för uppgifter!

Hämta samlingen

Nummer i samlingen – nummer i Jernbergsboken:
1-130 2-122 3-? 4-97 5-78 6-102 7-135 8-136 9-16 10-127 11-6 12-27 13-28 14-165 15-139 16-5
17-83 18-89 19-81 20-82 21-79 22-105 23-Tedde 24-3 25-29 26-112 27-95 28-142 29-147 30-140


Till far julen 1926

En julklapp till pappa Gustaf från Herbert, 15 år

Hämta


Litet låthäfte

Några låtar i ett vackert präntat häfte 13×18 cm.
Synd att det inte blev fullskrivet…

Hämta


Anonymt häfte

Vals av G Järnberg, skriven med valhänt stil – inte olik 15-årsalstret ovan.

Sedan tjugo låtar för två fioler (samma stil) och ett antal låtar efter harpspelaren Gustaf Strutz (1780-1856) följt av noter ur olika häften.

Herberts egna låtar från barndomen?  Gustafs tidiga notskrift?

Hämta

Tacksam för hjälp att identifiera de tjugo inledande låtarna!