Repertoar. Internt material, enkla inspelningar från repetitioner

Anglais

2016-06-06
Brudmarsch (anglais) GH Gustafsson/Zander, Ekerö G Noter Lyssna
Marsch (anglais) CA Lindblom 1832-99 D Fioler, durspel, cittra Lyssna
Ljuslåt Yngve Andersson D Lyssna
Kraut und Ryben Tavla Bänkensänger C Lyssna

Engelska

Engelska Gustaf Pettersson, Valla. D Lyssna Video
Zig-Zag Alfred A-son, Lotorp D Lyssna

Hambo, hambopolkett, hamburska

f Uhrhambon Elsa Uhr 1883-1968 D Fioler,durspel Lyssna Video
Hambopolska/hambo efter Löthman Wilhelm Löthman, Julita, Vingåker D Durspel, cittra, fioler. Bernt börjar. Lyssna
Liljas hambo Johan Lilja, Nyköping A Lyssna Video
f Hambo i G efter Sören Sören Olsson G Lyssna
Hambo från Ingribyn D Lyssna Video
Hambo/hamburska från Tryserum AF Andersson, Tryserum, Småland D Lyssna
Hambopolkett efter Christina Frohm G Lyssna
f Soloxen, hambopolkett, Lindblom Notbok efter Ivar Grundström, Igelfors GC Lyssna VideoVideo
Hambopolkett efter Widmark och Bror A-son A Fioler, durspel, cittra Lyssna Video
Carl XV, hambopolska/hambopolkett A Lyssna Video
Hamburska efter Pehr Eriksson. Leffler 22 Pehr E-son, Helgarö A Lyssna VideoVideo
Vad jag har lovat. Visa o hamburska Lars Erik Ölin, Fogdö G Lyssna
Hambopolska Artur Karlsson Artur Karlsson, Häradstorp, Finspång DA Fioler o cittra. Bernt ledig under A-repr. Lyssna VideoTrad
f Hamburska från Högsjö, SvL Närke 183 Magister Thunberg D Fioler, durspel Lyssna Video
Hamburska från Selaön. Leffler 118 Anders Jansson, Selaön D Lyssna Video
Farfars hambo Skräddar-Anders. Johan Edvard A-son, Nyköping D Lyssna Video
Hambo Rosenberg II:143 Pontus Schwalbe G Lyssna
Hamburska, När jag dansar med min lilla vän. R III:19. Pontus Schwalbe G Lyssna
Urburskan Pehr E-son, Helgarö D
Polska/hambo, Hadar Larsson Hadar Larsson, Mellösa, f. 1892 D Fiol, klonk, durspel. Cittra senare hambo,polska,hadar_l-son_191_small hambo,polska,hadar_l-son_191 Lyssna Video
Hambo efter Artur Karlsson, Häradstorp Efter fadern Karl A-son och en "kille från Skedevi". G Hambopolska. Artur Karlsson 2 Hambopolska.-Artur-Karlsson Trad

Kadrilj

Schottis/kadrilj CA Lindblom 1832-98 G Fioler, durspel, cittra Lyssna
Sköldinge skänklåt  Carl Eric Eriksson i Lind, Sköldinge DG  kadrilj,skoldinge_skanklat_small kadrilj,skoldinge_skanklat

Långdans

Sjuskävelappen  Konrad Lindberg, Bettna A Harpa, fioler  langdans,sjuskavelappen_small langdans,sjuskavelappen Lyssna
En gång i bredd med dig  Rosenberg Am Stråkharpa, sång. AB kommentar fiol. Lyssna
Rosenberg I:1 Rosenberg häfte I, nr 1 långdans,rosenberg_i-1 långdans,rosenberg_i-1 copy Lyssna Video

Marsch, ceremonimusik

Anders Mattsas brudmarsch Läs! marsch,anners_mattsas_brudmarsch marsch,anners_mattsas_brudmarsch copy Lyssna
f Marsch efter Lindblom 31 CA Lindblom 1832-98 D Fioler, durspel, cittra Lyssna
Frösö brudmarsch Sören Olsson G Sören melodi Lyssna Video
Bettna brudmarsch Konrad Lindberg, Bettna D Lyssna Video
Brudmarsch efter Kina Andersson Gustaf Alfred Andersson, Ludgo, Mellösa, f. 1869 D marsch,brudmarsch,kina-a-son,small marsch,brudmarsch,kina-a-son Lyssna
f Marsch efter Widmark (Napoleons marsch) August Widmark D Fioler, durspel Lyssna
Brudmarsch från Revsund Sören Olsson D Lyssna
Marsch efter Carl Erik i Lind Carl Erik Eriksson G D Video
Marsch efter Sören (Fars gånglåt?) Efter n'Lasse morbro D Lyssna
Gånglåt efter Tuve Carlsson, Finspång Lyssna
Majstångsmarsch fr St Malm - GW 364 o 514. Variantförslag av Håkan A-son D
Marsch ur Widmarks notbok D 1. Fioler 2.+durspel Lyssna Video
Marsch Spelmanstack Rosenberg I-141 A 5-str fiol sola 1:adurspel, komp Lyssna
Marsch från Västermo Hugo-Pelle Pettersson G Lyssna
Beväringsmarsch fråmMalmslätt Br Hellström, Vikbolandet G  marsch,beväringsmarsch marsch,beväringsmarsch Lyssna 
 Lästringe gånglåt  Anders Andersson, Lästringe D  marsch,lastringe  marsch,lastringe Lyssna

Menuett

Menuett 1780 Baron Fredrik Åkerhielms dansbok G Fioler, cittra Lyssna
Menuett ur Sexdregasamlingen. Sent 1700-tal Västergötland Harpa, fiol, cittra
Lyssna
 Menuett efter Blidström  Harpa

Polka, polkett, snoa

Polka efter Hjalmar Broman Hjalmar Broman, Hälleforsnäs
f Polkett efter Mårtensson/Hellqvist Konrad Hellqvist, Finspång G Fioler, durspel Lyssna Video
Polka efter Arne Jansson, Oxelösund Efter Hjalmar Björklund D Lyssna
Gammelpolka efter Lindblom CA Lindblom 1832-98 G Fiol, cittra, durspel Lyssna Video
Polka i C efter Sören Sören Olsson G Sören o Bernt börjar Lyssna Video
Snoa efter Sören Sören Olsson A Lyssna
Klackjärnspolka efter Vappersta-Lasse Gustav Larsson G  Lyssna

Polska

Polska "Ni kan slå mej mitt i huve" Konrad Lindberg, Bettna D Lyssna
Polska efter Sören, G Sören Olsson G Fioler, durspel Lyssna Video
Triolpolska efter Sören (från Österåker) Sören Olsson A Lyssna Video
Gammelsjuln, polska efter Sören Sören Olsson A Fioler, senare durspel, sist cittra Lyssna
Polska i D efter Sören Sören Olsson D Fiol, durspel, cittra polska,d_soren polska,d_soren Lyssna Video
Polska i D efter Sören Käringen skulle snöpa Sören Olsson D Fiol, cittra Lyssna Video
Slängpolska efter Sören Sören Olsson A LyssnaVideo
Polska efter Axel Ors Sören Olsson DA Fiol o cittra Lyssna
Polska efter smens Axel Axel Johansson, Sjöholm G Lyssna
Dårpolskan L-G Andersson D, Dm Lyssna
Triolpolska efter Sören Sören Olsson G Lyssna
Polska ur Tobolsksamlingen 1715 Am CXII-historier Lyssna Video
Polska Jernberg "Wallinder" Herbert Jernberg Am/Dm? Lyssna
Utterpolskan Gustaf Jernberg Am Lyssna
Polska efter Aug. Widmark August Widmark D Fioler, durspel Lyssna Video
Loppolska efter Sören B Lyssna
Grispolska Efter Eric Sahlström (på fiol) G Lyssna
Polska, jul igen Gustaf Andersson, Sandudden D Lyssna
Polska, Midsommars natt uti Dalarna CA Lindblom 1832-98 G Fioler, durspel, cittra Lyssna
Slängpolska efter Pehr Eriksson Pehr E-son, Helgarö D Fioler, durspel Lyssna
Polska efter Lindblom, nr 18 CA Lindblom 1832-100 D Fioler, durspel, cittra Lyssna
f Regnapolskan, efter Lindblom CA Lindblom 1832-98 D Fioler, durspel Lyssna
Polska Rosenberg del 2 nr 156 D Harpa o fiol Lyssna
f Polska Malmqvist, Floda OA 110 A Fioler, durspel
Tyske klocko Widmark/AP A-son Näck Arne solo
Polska, Två vänner gör ett par Anders Larsson, notbok 1810 G Fiol, cittra Lyssna Video
Polska efter CF Persson, St Malm Dm Fiol o cittra Lyssna
Skomakarpolskan Allmän D Sång mm Text, noter Lyssna
Polska efter Axel Axelsson Axel Axelsson, Husby Oppunda G Lyssna
Polska efter L-G A-son/Högberg Notbok 1832 D Fiol, harpkomp polska,1832,nr17,tfn-polska polska,1832,nr17,tfn-polska
Polska Magdalena Stavaskräddaren, Johan Fredrik Nilsson, Bergshammar A a-borduner Lyssna
Gammal polska Skräddar-Anders. Johan Edvard A-son, Nyköping Dm Lyssna
Polska Resoluto Rosenberg III-72 Pontus Schwalbe, Björkvik G Lyssna Video
Polska Konrad Hellqvist A 5-str. cittra. Cittrastart polska_hellqvist11 polska_hellqvist11
Hälleforsnäspolskan FW Larsson Am AB fiol + borduner polska,fw_larsson,_hälleforsnäs polska,fw_larsson,hällefors
Slängpolska, Leffler nr 59 Pehr Eriksson  Harpa o cittra Video
Polska "Juden", SvL39 Alfr E-son, Ärla. Mischkalowski G  polska_juden,alfred_eriksson,ärla polska_juden,alfred_eriksson,ärla  
Brudpolska, SvL50 Gustaf Persson, Flen D  polska,brud-,gustaf_persson,flen  polska,brud-,gustaf_persson,flen  
Skrytpolska, Rosenberg II-154 Schwalbe, Appelqvist A  Skrytpolskan. Rosenberg II-154 Skrytpolskan. Rosenberg II-154  
 Polska Andreas Dahlgren  1758-1813, Fogelvik, Tryserum Dm  polska,andreas_dahlgren polska,andreas_dahlgren    
 Polska Åhlström Traditioner 1:22  G   polska_traditioner...häfte 1-22 polska_traditioner af...häfte_I-22
 Polska Åhlström Traditioner 2:17  Gm  polska_traditioner...häfte_2-17 polska_traditioner af...häfte_2-17
  Polska Åhlström Traditioner 4:29  D  polska_traditioner...häfte_4-29 polska_traditioner af...häfte_4-29

Schottis, rheinländer

f Albins favoritschottis Albin Frejd G Lyssna Video
Rheinländer nr 261 Alfred Andersson, Lotorp D Lyssna
Rheinländer efter Sören. "Farsans testamente" Sören Olsson A Lyssna Video
f Rheinländer i C efter Sören Sören Olsson C S+B första gången, tutti 2:a gången Lyssna
Rheinländer efter Sören. "Liten tomte" Sören Olsson A Lyssna Video
Kväsarschottis efter Sören Olsson D Ljud
Schottis efter Gustaf Wetter A Lyssna Video
Schottis/kadrilj CA Lindblom 1832-98 G Fioler, durspel, cittra Lyssna
Samling vid pumpen U P Olrog GDG Cittra fiol durspel. Paus före sluttakten. Lyssna
Johan på Snippen Skånska Lasse A Sång, cittra, durspel (1 vers). Tutti en gång.
Schottis 7H Elsa Uhr 1883-1968 G Fioler, durspel, cittra
Solskensschottis Bo Björkman, E-tuna D Lyssna
Schottis från Ulrika Efter Dan Erixon, Norrköping A Schottis från Ulrika Schottis från Ulrika Lyssna Video
Patrikatt efter Artur Karlsson, Häradstorp Efter fadern Karl Andersson G schottis,patrikatt_artur_karlsson schottis,patrikatt_artur_ka trad originaltrad modif.
Schottis av Gustaf Jernberg, Österbybruk D/G     Video
Schottis efter Bertil Linell, Frustuna Efter Karl August Blomqvist, Frustuna, f. 1851  G
Törnevalla-schottis Av Jonathan Borgsjö, Norrköping D
Herr Arnes schottis Av Christer Samuelsson A eller G

Vals

AP Andersson 24 Anders Larsson, Lännäs D
Lyssna Video
Ivar Boström D Lyssna
Dalvalsen OA 104 Johan August Malmqvist, Floda Am Komp lösa strängar
Edvards vals (utan knorr..) Edvard Pettersson, Fogdö D Lyssna
"Fina valsen" Karl Gustaf Andersson - Lille Gustaf. OA 229 A Lyssna Video
Fiskarvalsen David Hellström G Lyssna
Friarevals fr Bohuslän David Hellström G Fiol, durspel, cittra Lyssna Video
f Hafftorna blåsorkester, Falerum Ragnar Andersson G Lyssna Video
Hagholm Abr. Hagholm Gm Fiol, cittra Lyssna
Jänta å ja. Leffler 97 Fredrik Boström, Dunker D Lyssna
Kväsarvalsen Alfr A-sons notbok D Text, noter Lyssna
Vals, Hadar Larsson Hadar Larsson, Mellösa, f. 1892 C vals,hadar_l-son_188small vals,hadar_l-son_188 Lyssna Vals
Lindblom, nr 29 CA Lindblom 1832-98 D Fioler, durspel Lyssna
Lindblom, nr 76 CA Lindblom 1832-98 D Fioler, durspel. Stackato i 2a repr. Lyssna
Lindblom, nr 83 CA Lindblom 1832-98 D Fioler, durspel Lyssna
f Lindbloms nya Bernh. Jacobsson A Lyssna Video
f Johan Lilja (efter Glaboln) Johan Lilja A Lyssna Video
Wilhelm Löthman Wilhelm Löthman, Julita, Vingåker C Lyssna
Vals efter Gustaf Persson Gustaf Persson, Mellösa/Flen, f. 1826 A vals,gust_persson_svl51_small vals,gust_persson_svl51 Lyssna Video
Prestavalsen Gabriel Jonsson A Fiol, durspel, cittra Lyssna Video
Gustaf Sjögren Gustaf Sjögren, Strängnäs G Lyssna Video
Stenbockens vals Per Lundqvist, Lunda/Skå A Fiol, durspel, cittraklonk Lyssna Video Video
Wals af Fröken Stjärnhjelm Ur Ad. Olofssons notbok, Ö Skrukeby G Fiol o cittra  vals,fr_stjärnhjelm vals,fr_stjärnhjelm Video
Spiskroksvalsen Erik Karlsson, Nyköping G Fiol, durspel, cittra. Dursp bara förstatonen, första repr. Lyssna Video
Torgnys vals. Tillägnad Thorgny Sundström Carl Johansson, Himmeta, Västmanland G Lyssna
Sensommarvalsen Ivar Hultqvist D Lyssna
Vals från Sorunda Carl Arvid Rosenberg A Lyssna
Traktorvalsen Carl Dahls, Hällbybrunn A Lyssna
Widmarksvalsen Aug. Widmark G Lyssna
Ängtorparns Lindblomsvals GD vals,ängtorparns_lindblomsvals vals,ängtorparns_lindblomsvals copy Lyssna Video

Visa

Adjö, farväl Sång, cittra
Allra högst uppå himlens fäste Sv Fornsånger III 1842 Dm
Amanda Lundbom Emil Norlander D Fiol, durspel, cittra Lyssna
Det var en lördagsafton (Ann-Sofie) Efter Henning Wingren, Valdemarsvik Sång, cittra
En gång när jag ska dö AP Andersson Am Dm M+A fioler Am A oktav, M övergång till Dm, B+A sång x2 M fiol. Ljud
En speledräng i bygda F Sång, cittra Lyssna
En visa vill jag sjunga. Från Regna LC Wiede A Fiol, dragsp, cittrakomp. För- (2ggr långsam, snabb) o mellanspel (före sista v.) M solo "att den sätter vi…". A-knäpp (A) Lyssna
Farmorsvisan Efter Sörens farmor G Lyssna Video
f Gosse lilla D Sång o durspel Lyssna Video
Gubben sig åt barrskogen gick D Lyssna
Gubben o gumma, di skulle mota vall Bernt Bylehistorier Lyssna
Handklaverslåt fr Vikbolandet D Sång o durspel. Förspel, 3 verser. Video
f I fjol... (Herrarna i hagen) Am För- o mellanspel harpa, fioler. Komp harpa o klonk. Sista slutklämmen a capella. Slutknäpp A. Lyssna Video
Hur du vänder dig. Från Vikbolandet ca 1840 Uppt Wiede G Lyssna
Hörer du Kersti… Från Vingåker Rosenberg I:52 Am A fiol, M cittra. Cittrastart, spel x1, sång+cittra x1, spel x1 Lyssna Video
I låga ryttartorpet B Sång, cittra, siimen Lyssna
Jag går i tusen tankar A Fiol, dragsp, cittra. För- mellan o slutspel visa,jag_gar_i_tusen Lyssna
Jag hade mig en vän på jorden B Lyssna
Jag har gett mig ut i världen för att tjäna Adlerkulls samling D Sång, durspel
f Jag skall aldrig bort mig binda A ! För o mellan: fiol, dragspel, klonk. Dragsp.komp. 3 verser. Slutackord. Lyssna Video
Ko ko, sa göken. Kantor Hallinder D Lyssna
Kors på Idas grav B Sång, cittra Video
Kråkan är nyttig Efter pigan Julia Sundin, Regna ca 1860 D Sång+cittra, dragspel på tjong Lyssna
Kära far och mor Uppt PJ Johansson i Norra Vi 1878 A Sång, fioler, durspel. Sören bordun/komp. Spel x2, sång x2, spel x1. Visa, Kära far och mor, Am Lyssna
Käringen stekte plåster Konrad Hellqvist A Cittra, sång visa,Knister knaster visa,Knister knaster
Lantzens julpolska Johan Alfr. Lantz Dm
Lejonbruden B Lyssna
Lilla vackra Anna B Sång, cittra Lyssna
Liten fågel satt en gång C Sång, cittra Lyssna
Låt ej en ros behaga dig AG Eriksson, Hägerbo A Förspel fioler, sång 1 vers till dragspel, Efterspel tutti - 2a repr 2 gången sång+dragspel, M solo "sen vill dig ingen ha" Lyssna Video
Lärkan hon spelar AF Sondén Regna 1820 D Lyssna Video
Till himmelen, dit längtar jag Am visa,till_himmelen,_dit_längtar_jag Ljud
Min lilla lön CG Axelsson C Bernt sång, cittra. Efterspel på durspel Lyssna
Min lilla vän Ur "På gröna Lund" 1856 D Förspel fioler. Komp dragspel. Slutspel tutti. Lyssna Video
Nog vet jag att jag felat har Abr.Styf, Småland Gm LyssnaLyssna
Nu står jag på min resa Dm Sång cittra Lyssna Video
När jag blir gifter visa,när_ja_blir_gifter visa,när_ja_blir_gifter Video
Petter Jönsson B Lyssna
På vännen min jag tänker Aug Strömberg, Jät. SvL Småland 177 Am visa,_på_vännen_min_jag_tänker visa,_på_vännen_min_jag_tän
Skomakarpolskan Varianter D Sång, cittra Text, noter
Skära havre Harpa o sång Lyssna
Som stjärnan uppå himmelen så klar Dybeck Dm Lyssna
Stadsbudsvisan D Sång, durspel
Tystbergavisan AF Bergström G Lyssna
Vipp lustigt i gröna dalen Sv Fornsånger III 1842 Am Lyssna

Trad

1 Hambo/hamburska Thure Larsson, Sorunda D hambo,thure_larsson hambo,Thure_Larsson Thure Larsson 1962
2 Patrikatt efter fadern Karl Andersson Artur Karlsson, Häradstorp G schottis,patrikatt_artur_karlsson schottis,patrikatt_artur_ka (Artur Karlsson) dito/modifierad
3 Schottis efter fadern Karl Andersson Artur Karlsson, Häradstorp G schottis. Artur Karlsson, Häradstorp schottis.-Artur-Karlsson,-H
4 Schottis Artur Karlsson, Häradstorp G schottis. Artur Karlsson, 2 schottis.-Artur-Karlsson,-2 Artur Karlsson 1980
5 Hambopolska efter fadern Karl Andersson Artur Karlsson, Häradstorp D/A Hambopolska. Artur Karlsson 1 Hambopolska.Artur-Karlsson- Artur Karlsson 1980
6 Hambopolska efter en spelman i Skedevi (Lindblom?). Efter fadern Karl Andersson Artur Karlsson, Häradstorp G Hambopolska. Artur Karlsson 2 Hambopolska.-Artur-Karlsson Artur Karlsson 1980
7 Lilla Julins Hambo Polkett Av CA Lindblom G/C hambopolkett,Lilla Julins hambopolkett,Lilla-Julins I Grundström, Hj Åsberg -62
8 Ängtorparens Lindblomsvals Noter ur Ivar Grundströms notbok G/D vals,ängtorparns_lindblomsvals vals,ängtorparns_lindblomsvals copy Ängtorparn, I Grundström, Hj Åsberg ca 1975
9 Gallopparden Noter ur Ivar Grundströms notbok G polka,Gallopparden polka,Galloparden Ängtorparn, I Grundström, Hj Åsberg ca 1975
10 Soloxen, hambopolkett efter Lindblom G/C Artur Karlsson Ängtorparn, Grundström, Åsberg
11 Ängtorparns sista vals Bertil Johansson, Ängtorpet D vals,Bertil Johansson, Ängtorparn vals,Bertil-Johansson,-Ängt Ängtorparn o hushållerskan Rut
12 Skinnbyxor, hambopolkett Efter CA Lindblom D hambopolkett,skinnbyxor hambopolkett,skinnbyxor Gustaf Ek 1965 Erik Lundqvist
13 Grisen, hambopolkett Efter CA Lindblom A/D hambopolkett,grisen hambopolkett,grisen Gustaf Ek 1965
Västra Husby 171012
Programidé
Polska Jernberg (Arne)
Polska efter L-G A-son/Högberg Notbok 1832 D Fiol, harpkomp polska,1832,nr17,tfn-polska polska,1832,nr17,tfn-polska
Gammelpolka efter Lindblom CA Lindblom 1832-98 G Fiol, cittra, durspel Lyssna Video
Polkett efter Mårtensson/Hellqvist Konrad Hellqvist, Finspång G Fioler, durspel Lyssna Video
Hafftorna blåsorkester, Falerum Ragnar Andersson G Lyssna Video
Wals af Fröken Stjärnhjelm Ur Ad. Olofssons notbok, Ö Skrukeby G Fiol o cittra  vals,fr_stjärnhjelm vals,fr_stjärnhjelm Video
Polonesse efter Olof Larsson, Ö Skrukeby Ur notbok 'Idingstad', Ö Skrukeby Dm    
Lilla vackra Anna B Sång, cittra Lyssna
Polska "Juden", (L+J) Alfr E-son, Ärla. Mischkalowski G  polska_juden,alfred_eriksson,ärla polska_juden,alfred_eriksson,ärla  
Schottis efter Lindblom 'Johan på Snippen' G  
Prat om Lindblom
Lindblom, nr 76 CA Lindblom 1832-98 D Fioler, durspel. Stackato i 2a repr. Lyssna
Mera Lindblomsprat
Polska Stare nr 60 Adolf Fredrik Stare Dm    
Hambopolkett Hellströmarna G    
Marsch efter Widmark (Napoleons marsch) August Widmark D Fioler, durspel Lyssna
Carin och Arne Blombergs familjesida   Trad