Övningar

2014-08-04 Övning i Törnevalla

1. Ängtorparns Lindblomsvals
2. Soloxen
3. En visa vill jag sjunga
4. Lindblomspolskor på harpa
5. Tobolsk
6. Lärkan hon spelar
7. Rheinländer, Tomten
8. Slängpolska efter Sören
9. Friarevalsen
10. Polska Hellqvist
11. Stackars den pojk
12. Gubben o gumman
13. Hambo, Hadar Larsson
14. Stenbockens vals
Ev. Sörens snoa

2013-01-08 Övning i Törnevalla

1. Solskensschottis NY!
2. Farfars hambo
3. Polska fyrtakt ”väva vadmal”
4. Hambopolska efter Artur Karlsson
5. Hambo fr Ingridbyn
6. Schottis fr Ulrika NY!
7. Vals efter AP Andersson
8. Vals efter Gustaf Sjögren
9. Widmarksvalsen
10. Lärkan hon sjunger
11. Polka C/G efter Sören

2012-11-13 Övning i Törnevalla inför gåsmiddagen i E-tuna. Utan MH…

1. Marsch, spelmanstack. Rosenberg I-141. NY!
2. Carl XV
3. Anglais/Ljuslåt efter Yngve Andessson. NY!
4. Dagvisan 1569 NY! Kanske engångsbruk
5. Polska G efter Sören
6. Friarevalsen
7. Tomten
8. Hambo Löthman
9. Fina valsen
10. En gång när jag ska dö
11. Sörens snoa
12. Amanda
13. Boströms vals
14. Marsch fr Västermo NY!

 

2012-08-28 Övning hos Bernt, Mest inför Sparreholmsträffen…

1. Jag skall aldrig bort mig binda. A-dur
2. Anglais, Ekerö
3. Spiskroksvalsen
4. Vals efter Löthman, Vingåker
5. Hambo efter Sören. G-dur
6. Hambo efter Elsa Uhr
7. Schottis efter Gustaf Wetter
8. Rheinländer efter Sören, Farsans testamente
9. Hamburska efter magister Thunholm, Högsjö
10. Hamburska efter AF Andersson, Tryserum
11. Polka i G efter Sören
12. Snoa efter Sören
13. Hambopolkett, Soloxen
14. Hambopolkett efter Christina Frohm
15. Prestavalsen

2012-03-17 Övning i Sandudden

1. Spiskroksvalsen
2. Farfars hambo, Skräddar-Anders
3. En visa vill jag sjunga
4. Polska, D, Sören
5. Vals, Lilja
6. Gubben o gumman
7. Polska Magdalena, Stava-skräddaren
8. Lilla vackra Anna
9. Friarvalsen
10. Gammelsjuln
11. Rheinländer i C, Sören
12. Låt ej en ros
13. Gammal polska, Skräddar-Anders
14. Kära far och mor
15. Zig-Zag
16. Prestavalsen
17. Polska i G, Sören
18. Två vänner gör ett par, polska Anders Larsson
19. Amanda Lundbom
20. Polska Rosenberg II-156, Appelqvist
21. Menuett, Sexdrega
22. Käraste bröder, epistel  9
23. Polska Resoluto, Rosenberg III-72
24. Polska, Jul igen
25. Vals, Löthman

2012-01-31 Övning i Sandudden

1._schottis_farsans_testamente_1120131spiskr(1)
2._schottis_soren_c_120131spiskr(2)
3._schottis_wetter_120131spiskr(3)
4._schottis_albins_favorit_120131spiskr(4)
5._schottis_rheinlander_alfr_a-son_261_120131spiskr(5)
6._visa_jag_skall_aldrig_bort_mig_binda_120131spiskr(6)
7._jag_gar_i_tusen_tankar_120131spiskr(7)
8._visa_lat_ej_en_ros_120131spiskr(8)

2012-01-25 Övning i Törnevalla

1. vals_traktorvalsen_120125spiskr01.mp3
2. polka_gammelpolka_o_soren-g-dur_120125spiskr(02)
3. hambopolkett_soloxen_120125spiskr(03)
4. visa_herrarna_i_hagen_120125spiskr(04)
5. menuett_sexdrega_120125spiskr(05)
6. polonesse_lurk-jonas_120125spiskr(06)
7. marsch_bettna_brudmarsch_120125spiskr(07)
8. vals_prestavalsen_120125spiskr(08)
9. visa_lilla_vackra_anna_120125spiskr(09)
10. snoa_soren_120125spiskr(10)
11._visa_skara_havre_120125spiskr(11)
12. vals_stenbocken_120125spiskr(12)
13. hamburska_pehr_e-son_120125spiskr(13)
14. visa_2_vänner_gor_ett_par_120125spiskr(14)
15. visa_amanda_lundbom_120125spiskr(15)
16. anglais_ekero_120125spiskr(16)
17. visa_kara_far_o_mor_120125spiskr(17)
18.polska_4,3,4-takt_tobolsk_strakharpa_120125spiskr

 

 


Lämna ett svar