Törnevalla hbf 2015-12-01

1 Beväringsmarsch från Malmen Br Hellström, Vikbolandet G  marsch,beväringsmarsch marsch,beväringsmarsch Lyssna
2 AP Andersson 24 Anders Larsson, Lännäs D
Lyssna Video
3 Polska efter Sören, G Sören Olsson G Fioler, durspel Lyssna Video
4 Friarevals fr Bohuslän David Hellström G Fiol, durspel, cittra Lyssna Video
5 Jag skall aldrig bort mig binda A ! För o mellan: fiol, dragspel, klonk. Dragsp.komp. 3 verser. Slutackord. Lyssna Video
6 Lindbloms nya Bernh. Jacobsson A Lyssna Video
7 Polska "Ni kan slå mej mitt i huve" Konrad Lindberg, Bettna D Harpa fioler Lyssna
8 Polska Resoluto Rosenberg III-72 Pontus Schwalbe, Björkvik D Harpa, fioler, cittra Lyssna Video
9 Polska ur Tobolsksamlingen 1715 Am CXII-historier Lyssna Video
10 Polska efter L-G A-son/Högberg Notbok 1832 D Fiol, harpkomp polska,1832,nr17,tfn-polska polska,1832,nr17,tfn-polska
11 Nu har jag övergivit supa Sång o cittra
12 Polska/hambo, Hadar Larsson Hadar Larsson, Mellösa, f. 1892 D Fiol, klonk, durspel. Cittra senare hambo,polska,hadar_l-son_191_small hambo,polska,hadar_l-son_191 Lyssna Video
13 Vals, Hadar Larsson Hadar Larsson, Mellösa, f. 1892 C vals,hadar_l-son_188small vals,hadar_l-son_188 Lyssna Vals
14 Hörer du Kersti… Från Vingåker Rosenberg I:52 Am A fiol, M cittra. Cittrastart, spel x1, sång+cittra x1, spel x1 Lyssna Video
15 Rheinländer efter Sören. "Farsans testamente" Sören Olsson A Lyssna Video
18 Polka i C efter Sören Sören Olsson G Sören o Bernt börjar Lyssna Video
19 Gammelpolka efter Lindblom CA Lindblom 1832-98 G Fiol, cittra, durspel Lyssna Video
21 Wals af Fröken Stjärnhjelm Ur Ad. Olofssons notbok, Ö Skrukeby G Fiol o cittra  vals,fr_stjärnhjelm vals,fr_stjärnhjelm Video
22 Carl XV, hambopolska/hambopolkett A Lyssna Video
23 Stenbockens vals Per Lundqvist, Lunda/Skå A Fiol, durspel, cittraklonk LyssnaVideoVideo
28 Amanda Lundbom Emil Norlander D Fiol, durspel, cittra Lyssna

Hans Brask samlarförening 2015-12-03

1 Beväringsmarsch från Malmen Br Hellström, Vikbolandet G  marsch,beväringsmarsch marsch,beväringsmarsch Lyssna
2 AP Andersson 24 Anders Larsson, Lännäs D
Lyssna Video
3 Polska efter Sören, G Sören Olsson G Fioler, durspel Lyssna Video
5 Jag skall aldrig bort mig binda A ! För o mellan: fiol, dragspel, klonk. Dragsp.komp. 3 verser. Slutackord. Lyssna Video
8 Polska Resoluto Rosenberg III-72 Pontus Schwalbe, Björkvik D Harpa, fioler, cittra Lyssna Video
9 Polska ur Tobolsksamlingen 1715 Am CXII-historier Lyssna Video
11 Nu har jag övergivit supa Sång o cittra
12 Polska/hambo, Hadar Larsson Hadar Larsson, Mellösa, f. 1892 D Fiol, klonk, durspel. Cittra senare hambo,polska,hadar_l-son_191_small hambo,polska,hadar_l-son_191 Lyssna Video
13 Vals, Hadar Larsson Hadar Larsson, Mellösa, f. 1892 C vals,hadar_l-son_188small vals,hadar_l-son_188 Lyssna Vals
14 Hörer du Kersti… Från Vingåker Rosenberg I:52 Am A fiol, M cittra. Cittrastart, spel x1, sång+cittra x1, spel x1 Lyssna Video
15 Rheinländer efter Sören. "Farsans testamente" Sören Olsson A Lyssna Video
20 Marsch efter Widmark (Napoleons marsch) August Widmark D Fioler, durspel Lyssna
23 Stenbockens vals Per Lundqvist, Lunda/Skå A Fiol, durspel, cittraklonk LyssnaVideoVideo

Gamla Gardet 2015-09-23

1 Marsch efter Widmark (Napoleons marsch) August Widmark D Fioler, durspel Lyssna
2 Polska "Ni kan slå mej mitt i huve" Konrad Lindberg, Bettna D Lyssna
3 Polska ur Tobolsksamlingen 1715 Am CXII-historier Lyssna Video
4 I låga ryttartorpet B Sång, cittra, siimen Lyssna
 5 Beväringsmarsch från Malmen Br Hellström, Vikbolandet G  marsch,beväringsmarsch marsch,beväringsmarsch Lyssna
 6 Vals e Hagholm, Godegård Abr. Hagholm Gm Fiol, cittra Lyssna
 7 Slängpolska efter Sören Sören Olsson A LyssnaVideo
 8 Stackars den pojk... Handklaverslåt fr Vikbolandet D Sång o durspel. Förspel, 3 verser. Video
9 Carl XV, hambopolska/hambopolkett A Lyssna Video
 10 Lästringe Gånglåt D  marsch,lastringe marsch,lastringe Lyssna
11 En visa vill jag sjunga. Från Regna LC Wiede A Fiol, dragsp, cittrakomp. För- (2ggr långsam, snabb) o mellanspel (före sista v.) M solo "att den sätter vi…". A-knäpp (A) Lyssna
12 Stenbockens vals Per Lundqvist, Lunda/Skå A Fiol, durspel, cittraklonk LyssnaVideoVideo
 13 Jernbergare Arne
 14 Vals, Hafftorna blåsorkester, Falerum Ragnar Andersson G Lyssna Video
 15 Frösö brudmarsch Sören Olsson G Sören melodi Lyssna Video

Flens kyrka 2015-08-15

1a Marsch efter Kina Andersson Gustaf Alfred Andersson, Ludgo, Mellösa, f. 1869 D marsch,brudmarsch,kina-a-son,small marsch,brudmarsch,kina-a-son Lyssna
1b Allra högst uppå himlens fäste Sv Fornsånger III 1842 Dm
SO presentation. AB ava o påa.
2 Polska efter L-G A-son/Högberg Notbok 1832 D Fiol, harpkomp polska,1832,nr17,tfn-polska polska,1832,nr17,tfn-polska
AB påa.
3 Vals, Hadar Larsson Hadar Larsson, Mellösa, f. 1892 C vals,hadar_l-son_188small vals,hadar_l-son_188 LyssnaVals
4 Polska/hambo, Hadar Larsson Hadar Larsson, Mellösa, f. 1892 D Fiol, klonk, durspel. Cittra senare hambo,polska,hadar_l-son_191_small hambo,polska,hadar_l-son_191 LyssnaVideo
MH påa.
5 Hörer du Kersti… Rosenberg I:52 Am A fiol, M cittra. Cittrastart, spel x1, sång+cittra x1, spel x1 Lyssna Video
SO påa.
6 Slängpolska efter Sören Sören Olsson A LyssnaVideo
MH påa.
7 Vad jag har lovat. Visa o hamburska Lars Erik Ölin, Fogdö G Sång 2 v. Spel x1. Lyssna
AB påa.
8 Polska AG A-son, Mörkö Arne solo
BO läser om dans + påa.
9 Snoa efter Sören Sören Olsson A Lyssna
10 Låt ej en ros behaga dig AG Eriksson, Hägerbo A Förspel fioler, sång 1 vers till dragspel, Efterspel tutti - 2a repr 2 gången sång+dragspel, M solo "sen vill dig ingen ha" Lyssna Video
AB ava o påa.
11 Gammelpolka efter Lindblom CA Lindblom 1832-98 G Fiol, cittra, durspel Lyssna Video
AB påa.
12 Stenbockens vals Per Lundqvist, Lunda/Skå A Fiol, durspel, cittraklonk LyssnaVideoVideo
SO presenterar sista numret
13 Frösö brudmarsch Sören Olsson G Sören melodi Lyssna Video
X Friarevals fr Bohuslän David Hellström G Fiol, durspel, cittra Lyssna Video

Ekerö 2015-02-19

Välkomstmusik

1 Marsch efter Widmark (Napoleons marsch) August Widmark D Fioler, durspel Lyssna
2 Marsch efter Lindblom 31 CA Lindblom 1832-98 D Fioler, durspel, cittra Lyssna
3 Frösö brudmarsch Sören Olsson G Sören melodi Lyssna Video
4 Gammelpolka efter Lindblom CA Lindblom 1832-98 G Fiol, cittra, durspel LyssnaVideo
5 Friarevals fr Bohuslän David Hellström G Fiol, durspel, cittra Lyssna Video
6 Bettna brudmarsch Konrad Lindberg, Bettna D Lyssna Video
7 Rheinländer efter Sören. "Farsans testamente" Sören Olsson A Lyssna Video
8 Slängpolska efter Sören Sören Olsson A LyssnaVideo
9 Polska/hambo, Hadar Larsson Hadar Larsson, Mellösa, f. 1892 D Fiol, klonk, durspel. Cittra senare hambo,polska,hadar_l-son_191_small hambo,polska,hadar_l-son_191 LyssnaVideo

Dessertkonsert

1 Vals efter Pehr Lundqvist, Lunda, Skå  (Ängtorparns Lindblomsvals) GD vals,ängtorparns_lindblomsvals vals,ängtorparns_lindblomsvals copy LyssnaVideo
2 Polska efter Lundqvist Notbok 1832 D Fiol, harpkomp polska,1832,nr17,tfn-polska polska,1832,nr17,tfn-polska
3 Hambopolkett "Tjolavippen" Lundqvist G  hambopolkett tjolavippen e. Per Lundqvist 2 small  hambopolkett tjolavippen e. Per Lundqvist 2 S_040022
4 Lilla vackra Anna B Sång, cittra Lyssna
5 Brudmarsch (anglais) GH Gustafsson/Zander, Ekerö G Noter Lyssna
6 Vals Johan Segerberg, Ekerö A  vals A eft, Segerberg, Sånga small vals A eft, Segerberg, Sånga S_030025
7 Polska efter Bladini Hörer du Kersti… Rosenberg I:52 Am A fiol, M cittra. Cittrastart, spel x1, sång+cittra x1, spel x1 Lyssna Video
8 Stenbockens vals Per Lundqvist, Lunda/Skå A Fiol, durspel, cittraklonk Lyssna VideoVideo
Ev Skillingevalsen(Ruckaren) Pehr Lundqvist D  vals D e. Lundqvist ruckaren small vals D e. Lundqvist ruckaren S_030109
Ev Engelska Pehr Lundqvist D  engelska, båtsmansdans small engelska, båtsmansdans Up070037

Dansspel

Engelska

Engelska Pehr Lundqvist D  engelska, båtsmansdans small  engelska, båtsmansdans Up070037
Engelska Gustaf Pettersson, Valla. D Lyssna Video

Långdans

Sjuskävelappen A Harpa, fioler  langdans,sjuskavelappen_small  langdans,sjuskavelappen Lyssna
En gång i bredd med dig Am Stråkharpa, sång. AB kommentar fiol. Lyssna
Rosenberg I:1 Rosenberg häfte I, nr 1 A långdans,rosenberg_i-1 långdans,rosenberg_i-1 copy LyssnaVideo

Kadrilj

Sköldinge skänklåt Carl Erik i Lind DG kadrilj,skoldinge_skanklat_small kadrilj,skoldinge_skanklat
Schottis/kadrilj CA Lindblom 1832-98 G Fioler, durspel, cittra Lyssna

Anglais

Brudmarsch (anglais) GH Gustafsson/Zander, Ekerö G Noter Lyssna
Marsch (anglais) CA Lindblom 1832-99 D Fioler, durspel, cittra Lyssna
Ljuslåt Yngve Andersson D Lyssna
 
Hallunda 2015-02-14
1 Marsch efter Widmark (Napoleons marsch) August Widmark D Fioler, durspel Lyssna
2 Polska/hambo, Hadar Larsson Hadar Larsson, Mellösa, f. 1892 D Fiol, klonk, durspel. Cittra senare hambo,polska,hadar_l-son_191_small hambo,polska,hadar_l-son_191 LyssnaVideo
3 Snoa efter Sören Sören Olsson A Lyssna
4 Polska Jernberg "Wallinder" Herbert Jernberg Am/Dm? Lyssna
5 Polska i D efter Sören Sören Olsson D Fiol, durspel, cittra polska,d_soren polska,d_soren Lyssna Video
6 Hambopolska/hambo efter Löthman Wilhelm Löthman, Julita, Vingåker D Durspel, cittra, fioler. Bernt börjar. Lyssna
7 Polkett efter Mårtensson/Hellqvist Konrad Hellqvist, Finspång G Fioler, durspel Lyssna Video
8 Friarevals fr Bohuslän David Hellström G Fiol, durspel, cittra Lyssna Video
8 Stråkharpa
10 Frösö brudmarsch Sören Olsson G Sören melodi Lyssna Video
11 Slängpolska efter Sören Sören Olsson A LyssnaVideo
12 Stenbockens vals Per Lundqvist, Lunda/Skå A Fiol, durspel, cittraklonk Lyssna VideoVideo
Ev Rheinländer efter Sören. "Farsans testamente" Sören Olsson A Lyssna Video
 

Strängnäs 2014-11-23

1 Snoa efter Sören Sören Olsson A Lyssna
2 Jag går i tusen tankar A Fiol, dragsp, cittra. För- mellan o slutspel visa,jag_gar_i_tusen Lyssna
 3 Polska/hambo, Hadar Larsson Hadar Larsson, Mellösa, f. 1892 D Fiol, klonk, durspel. Cittra senare hambo,polska,hadar_l-son_191_small hambo,polska,hadar_l-son_191 Lyssna
4 Slängpolska efter Sören Sören Olsson A LyssnaVideo
5 Lilla vackra Anna B Sång, cittra Lyssna
6 Rheinländer efter Sören. "Liten tomte" Sören Olsson A LyssnaVideo
7 Vals från Sorunda Carl Arvid Rosenberg A Lyssna
8 En visa vill jag sjunga. Från Regna LC Wiede A Fiol, dragsp, cittrakomp. För- (2ggr långsam, snabb) o mellanspel (före sista v.) M solo "att den sätter vi…". A-knäpp (A) Lyssna
9 Stenbockens vals Per Lundqvist, Lunda/Skå A Fiol, durspel, cittraklonk Lyssna Video
10 Amanda Lundbom Emil Norlander D Fiol, durspel, cittra Lyssna
Ev Frösö brudmarsch Sören Olsson G Sören melodi Lyssna Video

Regna 2014-08-07

1 Ängtorparns Lindblomsvals G vals,ängtorparns_lindblomsvals vals,ängtorparns_lindblomsvals copy Lyssna
2 Soloxen, hambopolkett, Lindblom Notbok efter Ivar Grundström, Igelfors GC Lyssna VideoVideo
3 En visa vill jag sjunga. Från Regna LC Wiede A Fiol, dragsp, cittrakomp. För- (2ggr långsam, snabb) o mellanspel (före sista v.) M solo "att den sätter vi…". A-knäpp (A) Lyssna
4 LindblomspolskorHarpa BO på harpa
5 Polska ur Tobolsksamlingen 1715 Am CXII-historier Lyssna Video
6 Lärkan hon spelar AF Sondén Regna 1820 D Lyssna Video
7 Rheinländer efter Sören. "Liten tomte" Sören Olsson A LyssnaVideo
8 Slängpolska efter Sören Sören Olsson A LyssnaVideo
9 Friarevals fr Bohuslän David Hellström G Fiol, durspel, cittra Lyssna Video
10 Polska Hellqvist Konrad Hellqvist A 5-str. cittra. Cittrastart polska_hellqvist11 polska_hellqvist11
11 Handklaverslåt fr Vikbolandet D Sång o durspel. Förspel, 3 verser. Video
12 Gubben o gumma, di skulle mota vall Bernt Bylehistorier Lyssna
 13 Polska/hambo, Hadar Larsson Hadar Larsson, Mellösa, f. 1892 D Fiol, klonk, durspel. Cittra senare hambo,polska,hadar_l-son_191_small hambo,polska,hadar_l-son_191 Lyssna
14 Stenbockens vals Per Lundqvist, Lunda/Skå A Fiol, durspel, cittraklonk Lyssna Video
X Snoa efter Sören Sören Olsson A Lyssna

Hjortkvarn 2014-07-02

1 Marsch efter Widmark (Napoleons marsch) August Widmark D Fioler, durspel Lyssna
2 Johan Lilja (efter Glaboln) Johan Lilja A Fioler, durspel LyssnaVideo
3 Polska, Två vänner gör ett par Anders Larsson, notbok 1810 G Fiol, cittra Lyssna Video
4 Soloxen, hambopolkett, Lindblom Notbok efter Ivar Grundström, Igelfors GC Lyssna VideoVideo
5 Gammelsjuln, polska efter Sören Sören Olsson A Fioler, senare durspel, sist cittra Lyssna
6 Låt ej en ros behaga dig AG Eriksson, Hägerbo A Förspel fioler, sång 1 vers till dragspel, Efterspel tutti - 2a repr 2 gången sång+dragspel, M solo "sen vill dig ingen ha" Lyssna Video
7 Gubben o gumma, di skulle mota vall Bernt Bylehistorier Lyssna
8 Slängpolska efter Sören Sören Olsson A LyssnaVideo
9 En visa vill jag sjunga. Från Regna LC Wiede A Förspel x2, pizz, tutti. Mellanspel (före sista v.) M solo "att den sätter vi…". A-knäpp (A) Lyssna
10 Polska efter L-G A-son/Högberg Notbok 1832 D Fiol, harpkomp polska,1832,nr17,tfn-polska polska,1832,nr17,tfn-polska
11 Polska ur Tobolsksamlingen 1715 Am CXII-historier Lyssna Video
12 Polka i C efter Sören Sören Olsson G Sören o Bernt Lyssna Video
13 Lilla vackra Anna B Sång, cittra Lyssna
14 Stenbockens vals Per Lundqvist, Lunda/Skå A Fiol, durspel, cittraklonk Lyssna Video
15 Frösö brudmarsch Sören Olsson G Sören melodi Lyssna Video
Extra Friarevals fr Bohuslän David Hellström G Fiol, durspel, cittra Lyssna Video
Extra Spiskroksvalsen Erik Karlsson, Nyköping G Fiol, durspel, cittra. Lyssna Video
 

Mellösa 2014-07-05

1 Vals Gustaf Persson, Mellösa/Flen, f. 1826 A vals,gust_persson_svl51_small vals,gust_persson_svl51 Lyssna
2 Brudmarsch efter Kina Andersson Gustaf Alfred Andersson, Ludgo, Mellösa, f. 1869 D marsch,brudmarsch,kina-a-son,small marsch,brudmarsch,kina-a-son Lyssna
3 Polka efter Hjalmar Broman Hjalmar Broman, Hälleforsnäs D
4 Polska ur Tobolsksamlingen 1715 Am CXII-historier Lyssna Video
5 Rosenberg I:1 Rosenberg häfte I, nr 1 A Harpa + borduner långdans,rosenberg_i-1 långdans,rosenberg_i-1 copy Lyssna
6 Vals Hadar Larsson, Mellösa, f. 1892 C vals,hadar_l-son_188small vals,hadar_l-son_188 Lyssna
7 Polska/hambo Hadar Larsson, Mellösa, f. 1892 D Fiol, klonk, durspel. Cittra senare hambo,polska,hadar_l-son_191_small hambo,polska,hadar_l-son_191 Lyssna
8 "Fina valsen" Oskar Fredrik Andersson, Hälleforsnäs A LyssnaVideo
9 Polska Konrad Hellqvist A 5-str. cittra. Cittrastart polska_hellqvist11 polska_hellqvist11
10 Polkett efter Mårtensson/Hellqvist Konrad Hellqvist, Finspång G Fioler, cittra, durspel Lyssna Video
11 Vaggvisa efter Josefina Sång, cittra
12 Jänta å ja. Leffler 97 Fredrik Boström, Dunker D x3. Bernt solo 1:a gången Lyssna
13 Käringen stekte plåster Konrad Hellqvist A Cittra, sång visa,Knister knaster visa,Knister knaster
14 Hälleforsnäspolskan FW Larsson Am AB fiol + borduner polska,fw_larsson,_hälleforsnäs polska,fw_larsson,hällefors
15 Frösö brudmarsch Sören Olsson G Sören melodi Lyssna Video
Extra Friarevals fr Bohuslän David Hellström G Fiol, durspel, cittra Lyssna Video
Extra Spiskroksvalsen Erik Karlsson, Nyköping G Fiol, durspel, cittra. Lyssna Video
 

Maj 2014-07-04

Hugskott...

Farmorsvisan Efter Sörens farmor G x3. Fraserad, lyssna! Lyssna
Marsch efter Carl Erik i Lind Carl Erik Eriksson G D Video
Flenmo skänklåt Sid 10
Flenmo brudvals Sid 6
Flenmo brudpolska Sid 5

Flenmolåtarna finns i http://www.samlingarna.sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2013/04/flenmo_i_folkmusiken.pdf

 

SamlarföreningenBrask 2013-12-05

1 Spiskroksvalsen Erik Karlsson, Nyköping G Fiol, durspel, cittra. Dursp bara förstatonen, första repr. Lyssna Video
2 Kväsarvalsen Alfr A-sons notbok D Text, noter Lyssna
3 Låt ej en ros behaga dig AG Eriksson, Hägerbo A Förspel fioler, sång 1 vers till dragspel, Efterspel tutti - 2a repr 2 gången sång+dragspel, M solo "sen vill dig ingen ha" Lyssna Video
4 Gammelsjuln, polska efter Sören Sören Olsson A Fioler, senare durspel, sist cittra Lyssna
Glosoa Bernt
5 Jag hade mig en vän på jorden B Lyssna
6 Uhrhambon Elsa Uhr 1883-1968 D Fioler,durspel Lyssna Video
7 Schottis 7H Elsa Uhr 1883-1968 G Fioler, durspel
8 Ko ko, sa göken. Kantor Hallinder D Bernt Lyssna
9 Polska, Två vänner gör ett par Anders Larsson, notbok 1810 G Fiol, cittra Lyssna Video
10 Triolpolska efter Sören (från Österåker) Sören Olsson A Sören o Bernt Lyssna Video
11 Handklaverslåt fr Vikbolandet D Sång o durspel. Förspel, 3 verser. Video
12 Gubben o gumma, di skulle mota vall Bernt Bylehistorier Lyssna
13 Frösö brudmarsch Sören Olsson G Sören melodi Lyssna Video
X Prestavalsen Gabriel Jonsson A Fiol, durspel, cittra Lyssna Video

2013-11-09 ÖSF höstfest

1 Marsch efter Widmark (Napoleons marsch) August Widmark D Fioler, durspel Lyssna
2 Soloxen, hambopolkett, Lindblom Notbok efter Ivar Grundström, Igelfors GC Lyssna VideoVideo
3 Slängpolska efter Sören Sören Olsson A AB o SO solo första varvet LyssnaVideo
4 Jag går i tusen tankar A Fiol, dragsp, cittra. För- mellan o slutspel visa,jag_gar_i_tusen Lyssna
5 Polska Konrad Hellqvist A 5-str. cittra. Cittrastart polska_hellqvist11 polska_hellqvist11
6 Polska ur Tobolsksamlingen 1715 Am CXII-historier Lyssna Video
7 Lilla vackra Anna B Sång, cittra Lyssna
8 Patrikatt efter fadern Karl Andersson Artur Karlsson, Häradstorp G schottis,patrikatt_artur_karlsson schottis,patrikatt_artur_ka (Artur Karlsson) dito/modifierad
9 Hambopolska efter en spelman i Skedevi (Lindblom?). Efter fadern Karl Andersson Artur Karlsson, Häradstorp G Hambopolska. Artur Karlsson 2 Hambopolska.-Artur-Karlsson Artur Karlsson 1980
10 Vals från Sorunda Carl Arvid Rosenberg A Lyssna
11 Polska i D efter Sören Käringen skulle snöpa Sören Olsson D Fiol, cittra Lyssna Video
12 Stenbockens vals Per Lundqvist, Lunda/Skå A Fiol, durspel, cittraklonk Lyssna Video
X Gammelpolka efter Lindblom CA Lindblom 1832-98 G Fiol, cittra, durspel LyssnaVideo
X Polkett efter Mårtensson/Hellqvist Konrad Hellqvist, Finspång G Fioler, durspel Lyssna Video

2013-07-21 Svalsjö

1 Marsch efter Widmark (Napoleons marsch) August Widmark D Fioler, durspel Lyssna
2 Nu står jag på min resa Dm Sång cittra Lyssna
3 CG Axelsson: Gubben o gumma, di skulle mota vall Bernt Lyssna
4 Polska Jernberg "Wallinder" Herbert Jernberg Am/Dm? Lyssna
5 Vals från Sorunda, x3 Carl Arvid Rosenberg A Fioler, durspel. Lyssna
6 Triolpolska efter Sören (från Österåker) Sören Olsson A SO + BO Lyssna Video
7 Polska, Två vänner gör ett par Anders Larsson, notbok 1810 G Fiol, cittra Lyssna
8 Slängpolska efter Sören Sören Olsson A AB o SO börjar Lyssna Video
9 Jag går i tusen tankar A Fiol, dragsp. För-(2:a), o mellanspel visa,jag_gar_i_tusen Lyssna
10 Rääf-yl BO stråkharpa
11 Ivar Boström D Lyssna
12 Petter Jönsson B Cittra, sång Lyssna
13 Polska efter smens Axel Axel Johansson, Sjöholm G Lyssna
14 Polska Konrad Hellqvist A 5-str. cittra. Cittrastart polska_hellqvist11 polska_hellqvist11
15 Polska ur Tobolsksamlingen 1715 Am CXII-historier Lyssna Video
16 Stenbockens vals Per Lundqvist, Lunda/Skå A Fiol, durspel, cittraklonk Lyssna Video
17 Frösö brudmarsch Sören Olsson G SO + MH, tutti 2a gången. Lyssna Video
Ev Spiskroksvalsen Erik Karlsson, Nyköping G Fiol, durspel, cittra. Dursp bara förstatonen, första repr. Lyssna Video

2013-07-06 Flens kyrka

1 Marsch efter Carl Erik i Lind Carl Erik Eriksson G D Video
2 "Fina valsen" Oskar Fredrik Andersson, Hälleforsnäs A Lyssna
3 Jag går i tusen tankar A Fiol, dragsp. För-(2:a), o mellanspel visa,jag_gar_i_tusen Lyssna
4 Triolpolska efter Sören (från Österåker) Sören Olsson A SO + BO Lyssna Video
5 Polska, Två vänner gör ett par Anders Larsson, notbok 1810 G Fiol, cittra Lyssna
6 Carl XV, hambopolska/hambopolkett A Bernt börjar Lyssna
7 Polska Jernberg "Wallinder" Herbert Jernberg Am/Dm? Lyssna
8 Polska tvådelad. "Väva vadmal" Bernt durspel
9 Lärkan hon spelar AF Sondén Regna 1820 D Fioler (AB oktav), durspel, sång. Förspel, sång. Lyssna
10 Vals från Sorunda, x3 Carl Arvid Rosenberg A Fioler, durspel. Lyssna
11 Polska Konrad Hellqvist A 5-str. cittra. Cittrastart polska_hellqvist11 polska_hellqvist11
12 Lilla vackra Anna B Sång, cittra Lyssna
13 Prestavalsen Gabriel Jonsson A Fiol, durspel, cittra Lyssna
14 Frösö brudmarsch Sören Olsson G SO + MH, tutti 2a gången. Lyssna

K-holm 2013-03-11

1

Stenbockens vals Per Lundqvist, Lunda/Skå A Fiol, durspel, cittraklonk Lyssna

2

Hambopolkett efter Widmark och Bror A-son A Fioler, durspel, cittra Lyssna

3

Min lilla vän D Förspel fioler. Sång o dragspel 2v. Slutspel tutti. Lyssna

4

Friarevals fr Bohuslän David Hellström G Fiol, durspel, cittra Lyssna

5

Frösö brudmarsch Sören Olsson G S + M Lyssna

6

Det var en lördagsafton Efter Henning Wingren, Valdemarsvik Sång, cittra

7

Rheinländer efter Sören. "Liten tomte" Sören Olsson A Lyssna

8

Slängpolska efter Sören Sören Olsson A Lyssna

9

Hörer du Kersti… Från Vingåker Rosenberg I:52 Am A fiol, M cittra. Cittrastart, spel x1, sång+cittra x1, spel x1 Lyssna

10

Triolpolska efter Sören (från Österåker) Sören Olsson A S + B Lyssna

11

Gubben o gumma, di skulle mota vall Bernt Bylehistorier Lyssna

12

Jag skall aldrig bort mig binda A ! För o mellan: fiol, dragspel, klonk. Dragsp.komp. 3 verser. Slutackord. Lyssna Video

13

Schottis efter Gustaf Wetter A Lyssna

14

Låt ej en ros behaga dig AG Eriksson, Hägerbo A Förspel fioler, sång 1 vers till dragspel, Efterspel tutti - 2a repr 2 gången sång+dragspel, M solo "sen vill dig ingen ha" Lyssna

15

Hambo Rosenberg II:143 Pontus Schwalbe G Lyssna

16

Amanda Lundbom Emil Norlander D Fiol, durspel, cittra Lyssna

Ev

Lindbloms nya Bernh. Jacobsson A LyssnaVideo
   

E-tuna 2013-03-02

1 Min lilla vän D Förspel fioler. Sång o dragspel 2v. Slutspel tutti. Lyssna
2 Slängpolska efter Sören Sören Olsson A Lyssna
3 Låt ej en ros behaga dig AG Eriksson, Hägerbo A Förspel fioler, sång 1 vers till dragspel, Efterspel tutti - 2a repr 2 gången sång+dragspel, M solo "sen vill dig ingen ha" Lyssna
4 Solskensschottis Bo Björkman, E-tuna D Lyssna
Dans:
1a Wilhelm Löthman Wilhelm Löthman, Julita, Vingåker C Lyssna
1b Vals från Sorunda Carl Arvid Rosenberg A Lyssna
2a Solskensschottis Bo Björkman, E-tuna D Lyssna
2b Rheinländer efter Sören. "Liten tomte" Sören Olsson A Lyssna
3a Hambo Rosenberg II:143 Pontus Schwalbe G Lyssna
3b Hambopolska Artur Karlsson Artur Karlsson, Häradstorp, Finspång DA Fioler o cittra. Bernt ledig under A-repr. LyssnaVideo
4a Polka efter Arne Jansson, Oxelösund Efter Hjalmar Björklund D
4b Polkett efter Mårtensson/Hellqvist Konrad Hellqvist, Finspång G Fioler, durspel LyssnaVideo
5a Hambopolkett efter Widmark och Bror A-son A Fioler, durspel, cittra Lyssna
5b Carl XV, hambopolska/hambopolkett A Lyssna
6a Polska efter Aug. Widmark August Widmark D Fioler, durspel Två polskor
6b Polska "Ni kan slå mej mitt i huve" Konrad Lindberg, Bettna D
7 Prestavalsen Gabriel Jonsson A Fiol, durspel, cittra Lyssna

Samlarför. Brask 2012-12-06, MH+AB

1 Lantzens julpolska Johan Alfr. Lantz Dm 5-str, fiol.spel x2, sång, spel
2 Polska efter Aug. Widmark August Widmark D Fioler Lyssna
3 Lilla vackra Anna B Sång, cittra Lyssna
4 Polska, Två vänner gör ett par Anders Larsson, notbok 1810 G Fiol, cittra, sång Lyssna
5 Friarevals fr Bohuslän David Hellström G Fiol, cittra Lyssna
6 Jag skall aldrig bort mig binda A ! 5-str, sång. spel, sång, slutackord. Lyssna Video
7 Uhrhambon Elsa Uhr 1883-1968 D Fioler, cittra Lyssna Video
8 Låt ej en ros behaga dig AG Eriksson, Hägerbo A Fiol, cittra spel x2, sång, M solo "sen vill dig ingen ha" Lyssna
9 Polska Magdalena Stavaskräddaren, Johan Fredrik Nilsson, Bergshammar A a-bordun MH, fiol AB, x3 Lyssna
10 Kära far och mor Uppt PJ Johansson i Norra Vi 1878 Am 5-str oktav. Bordunstart Spel x2, sång x2, spel x1. Lyssna
11 Boström/Löthman Ivarhistoria Wilhelm Löthman, Julita, Vingåker C Cittra, fiol Lyssna
12 I fjol... (Herrarna i hagen) Am Fiol, 5-str spel x1, sång. Sista slutklämmen a capella. Slutknäpp A. Lyssna Video
13 Polska Malmqvist, Floda OA 110 A Fioler, cittra
14 Polska, jul igen + + nya Gustaf Andersson, Sandudden D Cittra, fiol. Lyssna
15 Amanda Lundbom Emil Norlander D Fiol, cittra Lyssna
X Zig-Zag Alfred A-son, Lotorp D Fiol, cittra Lyssna
 

2012-11-16 Gåsmiddag, E-tuna

1 Marsch Spelmanstack Rosenberg I-141 A 5-str fiol sola 1:a durspel, komp Lyssna
2 Carl XV, hambopolska/hambopolkett A Lyssna
3 Ljuslåt Yngve Andersson D Lyssna
4 Dagvisan 1569 Arne Fiol o stämgaffel Lyssna
5 Spritförtäring Polska efter Sören, G Sören Olsson G Fioler, durspel LyssnaVideo
6 Friarevals fr Bohuslän David Hellström G Fiol, durspel, cittra Lyssna
7 Gubben o gumman, Bylehistorier Bernt
8 Rheinländer efter Sören. "Liten tomte" Sören Olsson A Lyssna
9 Dragspelets historia Hambopolska/hambo efter Löthman Wilhelm Löthman, Julita, Vingåker D Durspel, cittra, fioler. Bernt börjar. Lyssna
10 "Fina valsen" Oskar Fredrik Andersson, Hälleforsnäs A Lyssna
11 En gång när jag ska dö AP Andersson Am Dm Fiol, stämgaffel x1 B+A sång x2 Ljud
12 Snoa efter Sören Sören Olsson A Lyssna
13 Amanda Lundbom Emil Norlander D Fiol, durspel, cittra Lyssna
Ev Ivar Boström D Lyssna

Linköping

2012-09-22

1a Spiskroksvalsen Erik Karlsson, Nyköping G Fiol, durspel, cittra. Dursp bara förstatonen, första repr. Lyssna Video
1b Vals Löthman Wilhelm Löthman, Julita, Vingåker C Lyssna
2a Hambo efter Löthman Wilhelm Löthman, Julita, Vingåker D Durspel, cittra, fioler.Bernt börjar. Lyssna
2b Uhrhambon Elsa Uhr 1883-1968 D Fioler,durspel Lyssna Video
3a Rheinländer "Liten tomte" Sören Olsson A Lyssna
3b Rheinländer "Farsans testamente" Sören Olsson A Lyssna
4a Hamburska efter Pehr Eriksson. Leffler 22 Pehr E-son, Helgarö A Lyssna
4b Hamburska från Selaön. Leffler 118 Anders Jansson, Selaön D Lyssna Video
5a Polka efter Sören Sören Olsson G Sören o Bernt börjar Lyssna Video
5b Snoa efter Sören Sören Olsson A M fiol Lyssna
6a Soloxen, hambopolkett, Lindblom Notbok efter Ivar Grundström, Igelfors GC Lyssna Video
6b Hambopolkett efter Christina G Lyssna
7a Engelska Gustaf Pettersson, Valla. D Lyssna Video
7b Anglais, Ekerö GH Gustafsson/Zander, Ekerö G Noter Lyssna
8a Vals, Lindblom, nr 83 CA Lindblom 1832-98 D Fioler, durspelx1 + första två ggr Lyssna
8b Vals, Ivar Boström D Lyssna

Sparreholm

2012-09-01

1a Spiskroksvalsen Erik Karlsson, Nyköping G Fiol, durspel, cittra. Dursp bara förstatonen, första repr. Lyssna Video
1b Wilhelm Löthman Wilhelm Löthman, Julita, Vingåker C Lyssna
2a Hambo i G efter Sören Sören Olsson G Lyssna
2b Uhrhambon Elsa Uhr 1883-1968 D Fioler,durspel Lyssna Video
3a Schottis efter Gustaf Wetter A Lyssna
3b Rheinländer efter Sören. "Farsans testamente" Sören Olsson A Lyssna
4a Hamburska från Högsjö, SvL Närke 183 Magister Thunberg D Fioler, durspel Lyssna Video
4b Hambo/hamburska från Tryserum AF Andersson, Tryserum, Småland D Lyssna
5a Polka i C efter Sören Sören Olsson G Lyssna Video
5b Snoa efter Sören Sören Olsson A Lyssna
6a Soloxen, hambopolkett, Lindblom Notbok efter Ivar Grundström, Igelfors GC Lyssna Video
6b Hambopolkett efter Christina Frohm G Lyssna
7 Prestavalsen Gabriel Jonsson A Fiol, durspel, cittra Lyssna

Boda kvarn 19/7 2012
1 Marsch Widmark D 1. Fioler 2. + durspel Lyssna
2 Hambopolkett efter Widmark och Bror A-son A Fioler, durspel, cittra Lyssna
3 Polska D efter Sören Käringen skulle snöpa D Fiol, cittra Lyssna
4 Jag hade mig en vän på jorden B Lyssna
5 Friarevals fr Bohuslän David Hellström G Fiol, durspel, cittra Lyssna
6 Näckpolska Näckhistoria A
7 Hambopolska Artur Karlsson Artur Karlsson, Häradstorp, Finspång DA Fioler o cittra. Bernt ledig under A-repr. Lyssna
8 Frösö brudmarsch Sören Olsson G Sören melodi, cittra Lyssna
9 Jag skall aldrig bort mig binda G För o mellan: fiol, dragspel, klonk. Dragsp.komp. 3 verser. Slutackord. Lyssna Video
10 Dragspelets historia Hambo efter Löthman Wilhelm Löthman, Julita, Vingåker D Durspel, siimen, cittra, fiolsuccessivt Lyssna
11 Prestavalsen Gabriel Jonsson A Fiol, durspel, cittra Lyssna
12 Rheinländer efter Sören. "Liten tomte" Sören Olsson A Lyssna
13 Låt ej en ros behaga dig AG Eriksson, Hägerbo A Förspel fioler o durspel, sång till dragspel, M solo m cittra "sen vill dig ingen ha" Lyssna
14 Schottis efter Gustaf Wetter A Lyssna
15 En visa vill jag sjunga. Från Regna LC Wiede A Fiol, dragsp, cittrakomp. För- (2ggr långsam, snabb) o mellanspel (före sista v.) M solo "att den sätter vi…". A-knäpp (A) Lyssna
16 Kväsarvalsen Alfr A-sons notbok D Text, noter Lyssna
 
 

Björkviks kyrka 16/6 2012

1 Nu står jag på min resa Dm Sång cittra Lyssna
2 Hambo Rosenberg II:143 Pontus Schwalbe G Fioler, durspel, cittra Lyssna
3 Polska Rosenberg del 2 nr 156 D Harpa o fiol Lyssna
4 Marsch efter Lindblom 31 CA Lindblom 1832-98 D Fioler, durspel, cittra Lyssna
5 Hamburska, När jag dansar med min lilla vän. R III:19. Pontus Schwalbe G Sång till cittra. Fioler, durspel, cittra. Lyssna
6 Stenbockens vals Per Lundqvist, Lunda/Skå A Fiol, durspel, cittraklonk Lyssna

Frimurarkonsert 21/4 2012

Fönster mot folkets musik Musiktid 3.50 min
1 Klackjärnspolka x1 Plingspel Lyssna
Presentation
2 Polska, Två vänner gör ett par x1 Anders Larsson, notbok 1810 G Fiol, cittra Lyssna
3 Polska i D efter Sören x1 Sören Olsson D Fiol, durspel, cittra Lyssna
Fönster mot spelmansmusiken Musiktid 5,00 min
Presentation
4 Marsch efter Carl Erik i Lind x1 Carl Erik Eriksson G D Fioler Lyssna
5 Johan Lilja (efter Glaboln) x1 Johan Lilja A Fioler Lyssna
6 Jag skall aldrig bort mig binda G För o mellan: fiol, dragspel, klonk. Dragsp.komp. 3 verser. Slutackord. Lyssna
Fönster mot folk- & världsmusik. Musiktid 5,30 min
7 Polska Tobolsk x1 Stråkharpa Lyssna
Presentation
8 Polska Jernberg x1 Lyssna
9a Polska Magdalena Stavaskräddaren, Johan Fredrik Nilsson, Bergshammar A a-borduner Lyssna
9b Prestavalsen x1 Gabriel Jonsson A Fiol, durspel, cittra
   

SPF Nyköping 21/2

1

Spiskroksvalsen x1 Eri Karlsson, Nyköping G Fiol, durspel, cittra. Dursp bara förstatonen, första repr. LyssnaVideo

2

Farfars hambo Skräddar-Anders. Johan Edvard A-son, Nyköping D Lyssna

3

En visa vill jag sjunga. Från Regna LC Wiede A Fiol, dragsp, cittrakomp. För- (2ggr långsam, snabb) o mellanspel (före sista v.) M solo "att den sätter vi…". A-knäpp (A) Lyssna

4

Polska i D efter Sören x1 Sören Olsson D Fiol, durspel,cittra Lyssna

5

Johan Lilja (efter Glaboln) x1 Johan Lilja A Fioler, durspel Lyssna

6

Gubben o gumma, di skulle mota vall Bernt Bylehistorier Ljud

7

Polska Magdalena Stavaskräddaren, Johan Fredrik Nilsson, Bergshammar A a-borduner Lyssna

8

Lilla vackra Anna B Sång, cittra Lyssna

9

Friarevals fr Bohuslän David Hellström G Fiol, durspel, cittra Lyssna

10

Gammelsjuln, polska efter Sören Sören Olsson A Fioler, senare durspel, sist cittra Lyssna

11

Låt ej en ros behaga dig AG Eriksson, Hägerbo A Förspel fioler, sång 1 vers till dragspel, Efterspel tutti - 2a repr 2 gången sång+dragspel, M solo "sen vill dig ingen ha" Lyssna

12

Gammal polska Skräddar-Anders. Johan Edvard A-son, Nyköping Dm Lyssna

13

Prestavalsen x1 Gabriel Jonsson A Fiol, durspel, cittra Lyssna

ev

Polska efter Sören, G Sören Olsson G Fioler, durspel LyssnaVideo

14

Polska, Två vänner gör ett par x1 Anders Larsson, notbok 1810 G Fiol, cittra Lyssna

15

Amanda Lundbom Emil Norlander D Fiol, durspel, cittra Lyssna

K-holm 2013-03-11

1

Stenbockens vals Per Lundqvist, Lunda/Skå A Fiol, durspel, cittraklonk Lyssna

2

Hambopolkett efter Widmark och Bror A-son A Fioler, durspel, cittra Lyssna

3

Min lilla vän D Förspel fioler. Sång o dragspel 2v. Slutspel tutti. Lyssna

4

Friarevals fr Bohuslän David Hellström G Fiol, durspel, cittra Lyssna

5

Frösö brudmarsch Sören Olsson G S + M Lyssna

6

Det var en lördagsafton Efter Henning Wingren, Valdemarsvik Sång, cittra

7

Rheinländer efter Sören. "Liten tomte" Sören Olsson A Lyssna

8

Slängpolska efter Sören Sören Olsson A Lyssna

9

Hörer du Kersti… Från Vingåker Rosenberg I:52 Am A fiol, M cittra. Cittrastart, spel x1, sång+cittra x1, spel x1 Lyssna

10

Triolpolska efter Sören (från Österåker) Sören Olsson A S + B Lyssna

11

Gubben o gumma, di skulle mota vall Bernt Bylehistorier Lyssna

12

Jag skall aldrig bort mig binda A ! För o mellan: fiol, dragspel, klonk. Dragsp.komp. 3 verser. Slutackord. Lyssna Video

13

Schottis efter Gustaf Wetter A Lyssna

14

Låt ej en ros behaga dig AG Eriksson, Hägerbo A Förspel fioler, sång 1 vers till dragspel, Efterspel tutti - 2a repr 2 gången sång+dragspel, M solo "sen vill dig ingen ha" Lyssna

15

Hambo Rosenberg II:143 Pontus Schwalbe G Lyssna

16

Amanda Lundbom Emil Norlander D Fiol, durspel, cittra Lyssna

Ev

Lindbloms nya Bernh. Jacobsson A LyssnaVideo
Hoppa till verktygsfältet Logga ut